Nieuws

Scherp cholinerge syndroom

Angst en opwinding komen bij de patiënt voor. Door overmatige activiteit van muscarine-receptoren ontwikkelen zich roodheid van de huid, pupilvernauwing, visusstoornissen en salivatie. Overmatige bronchiale afscheiding kan longoedeem veroorzaken. Bovendien treden bronchiale contractie, hoesten, kortademigheid, […]