Scherp cholinerge syndroom

Angst en opwinding komen bij de patiënt voor. Door overmatige activiteit van muscarine-receptoren ontwikkelen zich roodheid van de huid, pupilvernauwing, visusstoornissen en salivatie. Overmatige bronchiale afscheiding kan longoedeem veroorzaken.

Bovendien treden bronchiale contractie, hoesten, kortademigheid, tranen en overmatig zweten op. Gastro-intestinale pijn, diarree, is aanwezig. Onwetend urineren en stoelgang plaatsvinden. Bovendien vertraagt de hartslag.

Als gevolg van overmatige opwinding worden symptomen zoals tremor en spierzwakte waargenomen in de nicotinereceptoren totdat de spieren volledig zijn verlamd, wat een risico op respiratoire insufficiëntie oplevert. Bovendien neemt de bloeddruk toe en versnelt de hartslag.

Erkenning van acuut cholinergisch syndroom

Typische klinische symptomen van acuut cholinergisch syndroom maken het gemakkelijker om een juiste diagnose te stellen. Soms kunnen er twijfels ontstaan als de symptomen geassocieerd met overmatige stimulatie van nicotinereceptoren overheersen.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acuut cholinergisch syndroom met cardiogeen longoedeem, toxische luchtwegbeschadiging door irriterende gassen en Astma omdat dyspnoe voorkomt in deze ziekten, maar in verband wordt gebracht met overmatige bronchiale secretie en bronchiale contractie bij het acute cholinergische syndroom.

Bovendien kan spierzwakte lijken op die waargenomen in spiertumor of pseudo-stadssyndroom, daarom is het noodzakelijk om differentiële diagnostiek uit te voeren, rekening houdend met deze omstandigheden. Bovendien kunnen koliek en diarree leiden tot het vermoeden van acute gastro-intestinale ziekten.

Behandeling van acuut cholinergisch syndroom

De behandeling van cholinergic syndroom moet worden uitgevoerd in een intensieve ziekenhuisomgeving. Continue bewaking van basislevensduurparameters is noodzakelijk, d.w.z. hartslag, ademhalingssnelheid en bloeddrukwaarden.

Ernstige ademhalingsstoornissen vereisen intubatie om de aanzuiging van overmatige hoeveelheden bronchiale secretie en, indien nodig, mechanische beademing van de longen bij ernstige ademhalingsaandoeningen te vergemakkelijken. Het is gecontra-indiceerd om geneesmiddelen te gebruiken zoals morfine, aminofylline, theofylline, glucocorticosteroïden of furosemide.

Het basische agens dat bij het cholinergisch syndroom wordt gebruikt, is atropine intraveneus of intramusculair toegediend. De dosis moet zodanig worden ingesteld dat de bronchiale inhoud niet vaker dan eenmaal per uur hoeft te worden geëxtraheerd.

De hartslag moet meer dan 80 slagen per minuut zijn. Overmatige droogheid in de slijmvliezen en een hartslag van meer dan 120 slagen per minuut zijn aanwijzingen voor overmatige doses van atropine.

Van andere bereidingen werd het zogenaamde cholinergische syndroom gebruikt. Acetylcholinesterase enzymreactoren, die worden gebruikt wanneer de ziektesymptomen optreden als gevolg van vergiftiging met organofosfaten, pesticiden of oorlogsgassen. Vaak is het gebruik van deze geneesmiddelen echter geassocieerd met het optreden van bijwerkingen, in het bijzonder leverweefselbeschadiging.

Andere geneesmiddelen omvatten soms diazepam, dat een kalmerende en anticonvulsieve werking heeft, en adrenaline als de bronchiale contractie aanzienlijk wordt verhoogd.

Prognose bij acuut cholinergisch syndroom

Het cholinerge syndroom, dat zich ontwikkelt na vergiftiging met farmacologische preparaten, heeft een mildere en kortere loop dan die welke optreedt in gevallen van vergiftiging met organofosforverbindingen, pesticiden of oorlogsgassen. De ernst van de symptomen hangt af van de toxiciteit van de stof en de hoeveelheid ingenomen substantie.

Vroege dood wordt vaak veroorzaakt door respiratoire of myocardiale insufficiëntie in de loop van hartstilstand (bradycardie). De toegepaste behandeling gaat gepaard met een gunstige prognose en vaak een snelle verbetering van de klinische toestand van de patiënt.

Marjoleine Nines
Over Marjoleine Nines 133 Artikelen
In het geval van Marjoleine Nines valt meer dan alleen op te letten, maar de twee grootste dingen die je moet weten, zijn dat ze sceptisch en empathisch zijn."" Natuurlijk zijn ze ook vooruitziend, rechtop en gevoelig, maar deze zijn ook in balans door haatgevoelig te zijn . Haar attente aard is echter waar ze zo bekend om is. Vaak zullen mensen erop rekenen en haar tolerantie vooral wanneer ze troost of steun nodig hebben.Niemand is perfect natuurlijk en Marjoleine heeft ook veel minder gunstige eigenschappen. Haar onaangename aard en obsessieve aard veroorzaken veel grieven op vaak persoonlijke niveaus. Gelukkig schittert haar empathie op de meeste dagen helderder.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*